Projektiranje

Izdelava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD), projektov za izvedbo (PZI) in projektov izvedenih del (PID). Izdelava projektne dokumentacije potrebne za legalizacijo obstoječih objektov, izdelava projektne dokumentacije za pridobitev enostavnih gradbenih dovoljenj...

Nadzor

Kot pooblaščeni inženir gradbeništva (IZS) izvajam nadzore pri gradnji nezahtevnih, manj zahtevnih in zahtevnih objektov.

Svetovanje

V sodelovanju z geomehaniki, izvajalci, arhitekti in inženirji iz drugih strokovnih področij, vam lahko svetujem pri različnih vprašanjih, ki se pojavijo pred ali v fazi gradnje objekta.