Sem pooblaščeni inženir gradbeništva, ki se ukvarja s projektiranjem in nadzorom, sam ali v sodelovanju s svojimi sodelavci za vas izdelam kompletno projektno dokumentacijo.

Želite vse urediti na enem mestu, od izdelave idejne zasnove, pridobitve vseh potrebnih soglasij in gradbenega dovoljenja (DGD), izdelave projekta za izvedbo (PZI) in projekta izvedenih del (PID) do pridobitve uporabnega dovoljenja in hišne številke, se lahko obrnete name!

Na voljo sem vam tudi za svetovanje, izdelavo posameznega dela projektne dokumentacije (statika, armaturni načrti, popisi del) ali gradbeni nadzor.

V kolikor ste zasedeni in nimate dovolj časa za dogovarjanje z izvajalci in se ne želite ukvarjati z vodenjem gradnje, lahko to naredim namesto vas. Ponujam vam razširjeni gradbeni nadzor z inženiringom, od pridobivanja ponudb in usklajevanja izvajalcev od izkopa do strehe.